» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان راهکارهای ایجاد انگیزش در پرستاران ۱۲ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : پرستاری 0
خلاصه : 
 نیروی کار رکن اصلی و بنیان تشکیل دهنده جوامع می باشد که با ترتیب صحیح و هدایت آنها می تواند جامعه ای هدفمند و محیط کاری سالم به وجود آورد. و وجود مدیریتی توانا و آگاه نسبت به دانش مدیریت سازمانی می باشد و عامل پویایی و تحرک می باشد. و موضوع انگیزش در پرستاری اهمیت زیادی دارد زیرا ماهیت پرستاری ایجاد می کند که شاغلین این حرفه با عشق و ایثار و از خودگذشتگی وظایف خود را انجام دهند. و فقدان انگیزه در آنها اثرات سوئی بر بهداشت جامعه خواهد داشت در مورد انگیزش نظریه های زیادی ارائه شده است که در این مقاله به بررسی تئوریهای محتوایی و فرایندی انگیزش پرداخته و کاربرد آنها در مدیریت توضیح رای و در نهایت به ارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و بهبود جو سازمان پرداخته است. 
 مقدمه : 
 نیروی کار رکن اصلی و بنیان تشکیل دهنده جوامع می باشد که با تربیت صحیح و هدایت آن می توان جامعه ای هدفمند و محیط کاری سالم به وجود آورد. جهت دست یافتن به این مهم وجود مدیریتی توانا و آگاه نسبت به دانش مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان می باشد. و با توجه به اینکه ایجاد انگیزش در محیط های کاری گوناگون و در کارکنان متفاوت می باشد بنابراین مدیریت بایستی سیاستهای مدیریتی خود را با توجه به محیط کار و شناخت و آگاهی کامل از اوضاع موجود طراحی و اجرا نماید. (1) 
 موضوع انگیزش در پرستاری اهمیت زیادی دارد زیرا ماهیت و چگونگی فعالیت های پرستاری ایجاد می کند که شاغلین این حرفه با عشق و ایثار و از خود گذشتگی وظایف خود را انجام دهند و از آنجا که پرستاران با جان بیماران سروکار دارند فقدان انگیزه در بین پرستاران اثرات بسیار سوئی روی بهداشت و سلامت جامعه دارد، در محیطی که از مهارت ها و دانش پرستاری استفاده نمی شود وسایل و تجهزات کافی برای مراقبت های پرستاری وجود ندارد پرستاران به کارهایی اشتغال دارند که به آن علاقمند نیستند و امکان پیشرفت علمی برای آنها وجود ندارد و از لحاظ مادی تامین نمی شوند همچنین از کار دلسرد شده و با بی تفاوتهای به کار ادامه می دهند و انگیزه ای برای کارکنان نخواهند داشت. بنابراین مدیر پرستاری نقش بسیاری مهمی در ایجاد این فضای سازمانی مناسب برای رشد استعدادها و نوآوری دارد و محیط بیمارستان را به گونه ای باید فراهم کند که انگیزه های افراد را در جهت هدف سازمان که ارائه خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت مطلوب است را پرورش دهد. 
 مدیران نقش اساسی در به وجود آمدن محیط مطلوب اعم از فیزیکی و ذهنی دارند. لذا تسلط مدیران به اصول مدیریت و برقراری ارتباطات صحیح بین کارکنان تیم پرستاری و به وجود آوردن حس اعتماد و تعلق و تعهد به سازمان و جلب همکاری و مشارکت آنان ابزارهایی است که محیط را مساعد کار و دست یابی به اهداف می نماید و باید شرایطی را به وجود آورند که محیط پذیرایی نوآوری و خلاقیت و تغییر باشد درروابط بین فردی اهمیت خاصب دارد که باید به آن توجه کرد. (2) 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان ۴۰ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : معارف 0
چکیده پژوهش 
پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی اهتمام ورزیده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد، 400 نفر (200 نفر پسر و 200 نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمایش فرضیه ها از پرسشنامه سنجش میزان باورهای مذهبی و سلامت روانی مورد استفاده قرار گرفت.
پس از جمع آوری داده ها فرضیه پژوهشی که شامل 4 فرضیه بود مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بدست آوردن میزان ارتباط با وجه اشتراک بین دو گروه از ضریب همبستگی استفاده به عمل خواهد آمد.

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان ۵۰ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر 
 چکیده : 
 پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است. 
 جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد. 
 برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است : 
 با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد. 
 پس نتیجه می گیریم که بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و اضطراب ممکن است در انگیزۀ دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد. 
 و با توجه به محاسبۀ آزمون T استودنت در مقایسۀ دو گروه مستقل انگیزۀ و پیشرفت در دختران و پسران نتیجۀ به دست آمده نشان گر این است که فرضیۀ صفر تائید می شود و فرض پژوهش رد می شود. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان دوره فتحعلي شاه ۳۰ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : علوم پایه 0
مقدمه
تاریخ، سرگذشت جامعه ي بشري است. سر گذشت انسان هاي گذشته و شرح چگونگی زندگی ، حكومت و اعتقادات و ديگر چيز هاي مربوط به آن هاست . مردمان دوره هاي گذشته يادگار هايي از خود به جاي گذاشته اند. يادگار هايي از خوبي و بدي و آباداني و ويراني. با مطالعه ي تاريخ به زندگي آن ها بر مي گرديم ، آن هايي كه اكنون در اين جهان نيستند و با آن كه خاموش اند سخنانشان را مي شنويم و از آن ها درس عبرت مي آموزيم. در گذر تاريخ شاهد تمدن ها ، حكومت ها و جوامع مختلف بشري هستيم كه هر كدام آداب و رسوم ، عقايد و فرهنگ هاي مختلف خود را داشتند.گاه مي بينيم كه ملتي پيشرفت نموده و پله هاي ترقي را طي كرده است ولي بعضي اوقات مردماني  راه سقوط و ويراني را پيش گرفته اند. در اين حوادث افراد و عوامل مختلفي دست دارند. دانشمندان، هنرمندان،پادشاهان و حتي مردم عادي نيز در پيشرفت و سعادت و يا تنزل و سقوط يك ملت موثر هستند و اهميت مطالعه تاريخ در اين است كه به علل حوادث بزرگ پي بريم و از آنها پند گيريم. به اين دليل است كه تاريخ را «چراغ راه آينده» مي دانند. تاريخ ايران ،يك دوره ي چندين هزار ساله است كه با فراز و نشيب هاي سياسي،علمي و فرهنگي بسياري همراه بوده است. در طي اين سال ها ،ايران ما مردان بزرگ و دانشمندان فراواني را در دامان خود پرورش داده و به جامعه ي بشري تقديم كرده است. مرداني كه باعث افتخار و پيشرفت كشورمان شده اند ولي متاسفانه مردان يا دولت مداراني بوده اند كه به علل مختلف ضربه هاي جبران ناپذيري بر تمدن ما زده اند. يك از اين دولت مداران و پادشاهان فتحعلي شاه مي باشد كه در اين پژوهش سعي در بازگو كردن مختصري از اعمال وي هستیم.
بيان مسأله
در انجام هر تحقیقی عمل نهفته ای است که فرد را بر آن می دارد که برای آن عامل یا هدفش شروع کند و آن چه در ذهن دارد را به رشته تحریر در آورد. پس بدین سبب مقاله حاضر نیز خالی از قصد و هدف نیست و حتما عاملی بوده که این اینجانب را بر آن داشته تا توضیحاتی هر چند مختصر ولی با تمام توان در اختیار خوانندگان و علاقه مندان به علم  تاریخ به خصوص زمان حکومت فتحعلی شاه بگذارد. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان دموگرافیک ۲۸ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : زیست شناسی 0
1 ) پیشگفتار 
 2 ) اطلاعات دموگرافیک 
 1 . 2 ) اطلاعات سنی و جنسی 
 2 . 2 ) اطلاعات فرهنگی 
 3 . 2 ) اطلاعات تأهل 
 4 . 2 ) اطلاعات مذهبی 
 5 . 2 ) سطح آموزشی 
 6 . 2 ) آمارهای حیاتی و شاخص های بهداشتی 
 7 . 2 ) بیماریهای مزمن 
 8 . 2 ) شغل و سطح درآمد مردم 
 3 ) اطلاعات محیطی 
 1 . 3 ) مرزهای جغرافیایی و آب و هوا 
 2 . 3 ) محیط فیزیکی و وضعیت منازل 
 3 . 3 ) وضعیت حمل و نقل 
 4 . 3 ) مناره ها و فروشگاهها 
 5 . 3 ) آلودگی 
 4 ) اطلاعات شغلی 
 5 ) مدارس 
 6 ) امکانات بهداشتی و درمانی 
 1 . 6 ) خانه بهداشت 
 7 ) خدمات ایمنی 
 8 ) مصاحبه و اماکن مذهبی 
 9 ) مراکز دولتی 
 10 ) ارتباطات 
 11 ) فرآیند پرستاری 
 1 ) پیشگفتار : 
 جامعه (Community) یکی از عرصه های فعالیت پرستاران بهداشت جامعه می باشد لذا پرستاران باید با مفهوم جامعه آشنایی کامل داشته باشند و بتوانند عوامل موثر بر سلامتی و بهداشت جامعه را بشناسند تا براساس آن فعالیتهای خود را طراحی و اجرا نمایند. 
 در خصوص جامعه تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است : 
 ساندرز : جامعه مکانی است از جمعی از مردم و یک نظام اجتماعی ؛ 
 ساموئل لکینگ در تعریف جامعه می نویسد : جامعه متشکل از افرادی است که بر اثر سخن و آداب و رسوم و شیوه های زندگی و فرهنگ مشترک که به یکدیگر پیوسته اند و هر فرد احساس می کند بدان تعلق دارد. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان درس تربیت بدنی ۱۵ ص محسن شریفیان 1395/10/28 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
چکیده :
 هدف این تحقیق، مقایسه و توصیف دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ابهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق را در کلیه مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر ابهر تشکیل می دهند. نمونه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران (133 نفر)، کلیه معلمان تربیت بدنی (37 نفر ) و 5 درصد از دانش آموزان جامعه مورد مطالعه است. ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه محقق ساخته ( پرسشنامه مدیران، پرسشنامه معلمان تربیت بدنی و پرسشنامه دانش آموزان) است که برای سنجش جایگاه، وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی از دیدگاه هر سه گروه سنجش میزان همکاری مدیران از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان تهیه شده است. ضریب پایای هر سه پرسشنامه که با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است به ترتیب برای پرسشنامه مدیران 78/0 =  و برای پرسشنامه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان 86/0 =  است. 
 تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون میانه انجام گرفت، نشان داد که بین دیدگاههای گروه های مورد مطالعه درخصوص وضعیت کمی، اهمیت و جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی داری آماری وجود دارد. همچنین همکاری مسئولان با اجرای این درس در مدارس در حد مطلوب نبوده و در حد متوسط می باشد. همچنین وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد. 
 واژه های کلیدی : 
 اهمیت جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس، وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس از نظر کیفی و کمی. 
 مقدمه : 
 نظام آموزش در کشور ما دارای دو بعد اساسی آموزش و پرورش می باشد. گرچه این مفاهیم بیشتر مواقع در کنار هم هستند، اما این دو بعد مفاهیم مستقل هستند که فعالیت های ورزشی بر روی هر دو بعد تاثیرگذار هستند و فعالیت های ورزشی بعد پرورش در کمک به رشد جسمانی و اجتماعی دانش آموزان نقشی موثر و مستقیمی ایفا می کند و در بعد آموزش با توجه به طبقه بندی هنرهای آموزشی بلوم روی سه حیطه شناختی، عاطفی، روانی – حرکتی به طور مستقیم

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان خودآموز SBS , UPS در ۱۸ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : برق و الکترونیک و مخابرات 0
خودآموز SBS , UPS : 
 کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که محافظ برقی را در ذهن فردی بیابد، مگر آن که اخیراً به حادثه ای برقی دچار شده باشد که باعث نقصان فایل های ارزشمند کامپیوتر، یا بدتر از آن آسیب تجهیزات شده است. تعیین راه حل جهت جلوگیری از وقوع دوباره حتی گیج کننده تر است چون فرد تلاش دارد برای اتخاذ تصمیم درست برای مشکل کیفیت برقی اش در بازار محافظ برقی دانش کافی به دست آورد که بسیار بزرگ و رقابت آمیز است؛ به طور ناخودآگاه گمراه کننده شده است. ممکن است به مرکز محلی شان بروند، مشکل را شرح دهند، فقط به آن ها گفته شود که راه حل مشکل است. ایشان به خانه می روند در حالی که می اندیشند مشکل حل شده، و راه حل این نیست. بعد به فروشگاه کامپیوتری می روند و به آنها گفته می شود UPS نیاز دارند. پس از توضیح آن که UPS ربطی به سرویس بسته ای ندارد، 30 مدل و سایز مختلف به آنها نشان داده می شود. این امر به تحقیقات بیشتر و تصمیمات گیج کننده منجر می گردد. در پایان این راهکار یک راه حل با همگی متناسب و جور است اغلب از وقوع دوباره چنین مشکلی جلوگیری نمی کند. 
 راه حل ناامید کننده نیست و برای حل عمده مسائل برقی رودر روی کاربرنهایی لازم نیست یک مهندس برق باشید. 
 موارد ذیل شما را در تعیین موفقیت آمیز نوع و سطح تجهیزات حفاظت برقی موردنیاز در محیط خاص تان راهنمایی می کنند. 
 منبع تغذیه آماده به کار (SBS) و منبع تغذیه وقفه ناپذیر (UPS) چیستند و چرا سطح حفاظت مشابهی را تأمین نمی کنند؟ 
 اغلب به درستی فهمیده نمی شود، چون واژه منبع تغذیه وقفه ناپذیر غالباً برای اشاره به گروه وسیعی از محصولات حفاظت برق اطلاق می شود. اغلب به صورت فریب آمیزی برای شرح منبع پشتیبانی آماده به کار (SBS) به کار می رود، که فقط تعداد محدودی از مشکلات کیفیت برق را حل می کند. به صورت مناسبی برای تعریف منبع تغذیه وقفه ناپذیر آنلاین (UPS) به کار می رود که قادر به برطرف یا حذف کردن بیشترین تعداد مشکلات کیفیت برق است. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حفظ نباتات و قرنطينه گياهي ۱۲ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : زیست شناسی 0
تاريخچه: 
سازمان حفظ نباتات و قرنطينه گياهي تشكيلات دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي است. .در سال 1308 با هجوم گسترده ملخ صحرايي اداره دفع ملخ در وزارت فوايد عامه(وزارت اقتصاد ملي) تاسيس شد. از سال 1310 با اجراي عمليات مبارزه با سن گندم و كرم برگخوار چغندر قند و از سال 1311 عمليات مبارزه با زنجره پسته كه در سطح نسبتا وسيع آغاز گرديد و در همين راستا اداره دفع ملخ به اداره دفع آفات نباتي تبديل گرديد. اين اداره در سال 1320 به اداره كل دفع آفات در وزارت كشاورزي وقت و در سال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات شامل 25 ماده و 8 تبصره به سازمان حفظ نباتات تغيير نام يافت.
شرح وظايف:
1-برنامه ريزي، سياستگذاري ، ساماندهي و هدايت عمليات كنترل و يا مبارزه با آفات براي حفظ محصولات كشاورزي.
-2مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي نباتات و بيماريهاي قرنطينه اي داخلي به تشخيص شوراي حفظ نباتات وتصويب وزارت جهاد كشاورزي به هزينه دولت وبطور رايگان.
3-در صورت نياز، مشاركت در امر مبارزه با آقات ،بيمايهاي همگاني.
4-سياست گذاري ، هدايت و نظارت بر امور سموم دفع آفات نباتي گياهي و دستورالعمل مصرف با ملاحظات زيست محيطي.
5-جلوگيري از ورود آفات و بيماريها، علفهاي هرز ، قرنطينه خارجي و جابجايي آفات قرنطينه اي داخلي با اتخاذ سياست ها و روشهاي مناسب فني – اجرايي.

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حسابداری مالی ۱۵ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : اقتصاد 0
مقدمه:
فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی های  محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش  های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است . حسابهای ملی سنتی (تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی)بر اندازه گیری رشد و عملکرد اقتصادی تأکید دارد. به منظور ارزشیابی جامع تری از دوام و توسعه لازم است که حوزه حسابداری مالی گسترده تر گردد تا استفاده از منابع طبیعی و همچنین زیان های موجود در فرایند تولید را شامل می شود.
هدف این مقاله اندازه گیری دارائی های طبیعی و محاسبه هزینه ها و درآمدهای محیطی است. این مقاله با پذیرش سیستم های مدیریت محیطی و سیستم های اطلاعاتی حسابداری سبز به بررسی تعاملات بین محیط و عملکرد اقتصاد  شرکتها می پردازد. علاوه بر این، این مقاله امکان ایجاد تعامل بین محیط و عملکرد اقتصادی شرکتها را با پذیرش سیستم های مدیریت محیطی و سیستم های اطلاعاتی حسابداری سبز، مورد بررسی قرار می گیرد.
تئوری حسابداری مالی دارایی های مشهود و غیرمشهود را به اقل بهای تمام شده تاریخی و ارزش فعلی شناسایی و ثبت می کند اما این تئوری استفاده از منابع طبیعی و محیطی و همچنین کاهش درآمد ناشی از افت سرمایه طبیعی را مورد ارزیابی قرار نمی دهد. به علاوه تا امروز بسیاری از منابع مثل آب و هوا را به عنوان کالای مجاز در نظر گرفتند. که هرگز در صورت مالی، نامی از آنها برده نمی شود. در عملیات حسابداری های تولید و توزیع محصولات یا ارائه خدمات مستلزم استفاده از مواد مستقیم، نیروی کار مستقیم ، هزینه های سربار تولید، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های تحقیق و توسعه است. 
تاریخچه شرکت:

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حسابداری صنعتی ۶۵ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : صنایع 0
کلیات، مفاهیم و طبقه بندی هزینه ها 
 تعریف حسابداری صنعتی : 
 حسابداری صنعتی به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه آن شناخت، جمع آوری، پردازش و گزارشگری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده تولید از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها می باشد. حسابداری صنعتی جدا از حسابداری مالی نیست و با بکارگیری این شاخه از حسابداری، در واقع قسمتی از وظایف حسابداری مالی به حسابداری صنعتی واگذار شده تا برخی از هدفهای حسابداری مالی تأمین شود. 
 نقش و ماهیت حسابداری صنعتی : 
 حسابداری صنعتی به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل عوامل بهای تمام شده تلقی می گردد و با بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه آن به مدیران امکان کنترل عوامل بهای تمام شده تولید و مراکز مختلف هزینه را فراهم نموده و با مقایسه بین هزینه های از پیش تعیین شده (بودجه شده) و هزینه های واقعی، به تجزیه و تحلیل انحرافات بین این هزینه ها می پردازد. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حجم کنترل ۲۰ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : فیزیک 0
تحلیل قانون اول برای حجم کنترل : 
 مسائل راهنما و مفاهیم : 
 1 . 6 ) دبی جرمی ورودی به یک حجم کنترل نیازمند یک مؤلفه سرعتی نرمال (عمود) است. چرا؟ 
 حل : 
 مؤلفه ی مماسی سرعت هیچ ماده ای را وارد سطح حجم کنترل نخواهد کرد زیرا موازی با آن است. مؤلفه ی قائم سرعت (با توجه به علامت خود) باعث ورود ماده به / و یا خروج ماده از حجم کنترل می شود. مشابه ورود شما به یک اتوبوس، برای ورد جرم به کنترل باید مؤلفه ی عمودی به سمت داخل حجم کنترل باشد (حرکت شما به موازات بدنه ی اتوبوس به شما کمک نخواهد کرد). 
 2 . 6 ) اختلاف درجه حرارت باعث انتقال حرارت می شود. آیا چنین مفهومی در مورد m وجود دارد؟ 
 حل : 
 بلی، اختلاف فشار باعث حرکت جریان خواهد شد. سیال در جهت فشار پایین تر شتاب می گیرد زیرا فشار وارد بر پشت سیال بیشتر از فشار وارد بر جلوی آن است. همچنین، این بدان معنی است که بیشتر بودن فشار در جلوی سیال باعث ایجاد شتاب منفی می شود و سرعت آن کاهش می یابد. این پدیده در نقطه ی سکون روی یک دیوار رخ می دهد. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان چگونه می توانیم تدریس موفق داشته باشیم ۱۸ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
چکیده مقاله
ما دراین مقاله سعی کرده ایم بیشتردرمورد چگونه ارائه تدریس موفق بحث می کنیم. اول ازهمه چیزازارتباط صحبت می کنیم.
چون قبل ازهرگونه اقدام به تدریس ایجاد ارتباط گرم و مناسب بین دانش آموز و معلم ضروری به نظرمی رسد. درمورد انواع ارتباط و عواملی چند درمورد قطع ارتباط صحبت می کنیم. پس ازایجاد ارتباط اولین اقدامی که برای تدریس به نظرمی رسد تهیه یک طرح درس مناسب می باشد. طرح درس یعنی با طرح ونقشه وارد کلاس شدن است. وباعث می شود معلم درکنترل کلاس هم موفق باشد. پس ازارائه یک طرح درس نکاتی چند درمورد چگونگی آغازفرآیند آموزش بیان کرده ایم. وپس ازآن به بررسی عوامل موثردرفرایند قبل ازتدریس می پردازیم. پس ازکسب مهارت های قبل ازتدریس به بررسی فرآیند ضمن تدریس ومهارتها و فنون لازم برای آن می پردازیم. درمرحله سوم مهارت های پس ازتدریس را بررسی می کنیم. که ارزشیابی و فنونی چند راشامل می شود. درمورد انگیزش نیزصحبت کرده ایم و ازروشهای ایجاد انگیزش دردانش آموزان بحث کرده ایم. ودر پایان فنون مختلفی را برای کنترل کلاس و ارائه یک تدریس موفق ارائه داده ایم که امیدواریم مستمرثمرواقع شود
 واژگان کلیدی:
ارتباط
فنون تدریس
آموزش وپرورش
انگیزش

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان چگونه مي توانم اضطراب دانش آموز را كاهش دهم ۱۲ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : علوم انسانی 0
مقدمه : 
همواره آمار متفاوتي از بيماران رواني كشور ارائه مي شود برخي دست اندركارا ن حوزه سلامت روان بر اين باورند كه حدود 21 درصد يا 15 ميليون نفر از جمعيت كشور به نوعي به بيماري رواني دچار هستند. نگاه عمومي مردم نسبت به بيماران مبتلا به اختلالات رواني آميخته از ترحم ،ترس ،وتمسخر است با وجود اين همچنان به دليل ناديده گرفتن سهم سلامت روان در بودجه وزارت بهداشت و عدم تحقيق پوشش بيمه اي لازم در اين بخش شاهد مشكلات مختلف اين بيماران در كشور هستيم . دست يافتن به تعريفي دقيق از اصطلاح اضطراب بسيار دشوار است .
اكثر نظريه پردازان بالانگ (1968) موافقند كه اضطراب يك مفهوم فرضي است .
يعني اضطراب نوعي تصور است كه وجود خارجي و عيني ندارد ولي در تفسير پديده هاي مشاهده پذير مي تواند مفيد باشد.لانگ (1969)مدلي سه سيستمي از اضطراب ارائه داده است كه وسيعا" به فهم تعريفهاي مختلف كمك كرده است. اضطراب را مي توان بر حسب افكار تعريف كرد ، براي مثال :

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان جمعیت ۲۶ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : اقتصاد 0
تاریخچه :
در این فصل به ابعادی همچون ویژگیهای جمعیتی کشور و آثار رشد جمعیت بر توسعۀ اقتصادی پرداخته می شود. میزان جمعیت در سال 1279 . ش حدود 10 میلیون نفر و در سال 1320 حدود 15 میلیون نفر بوده است. مقایسه ی نرخ رشد جمعیت کشور و جمعیت شهری نشانگر نرخ مهاجرت از دهۀ 1310 به بعد است که احتمالاً به دلیل گسترش صنایع و ساختمان در شهرها بوده است.
مسأله رشد بی رویۀ جمعیت :
جمعیت جهان هم اکنون با شتابی حیرت انگیز در حال افزایش است تا آنجا که سالانه بیش از90 میلیون نفر بر تعداد نفوس کرۀ زمین افزوده می شود. اگر نسبت فعلی رشد جمعیت در دنیا که در حال حاضر حدود 7/1 درصد در سال است، ثابت بماند، جمعیت جهان که در سال 1992 حدود 4/5 میلیارد بوده است تا سال 1998 از مرز 6 میلیارد فراتر خواهد رفت. در سال 2009 از 7 میلیارد هم خواهد گذشت، در سال 2020 در 8 میلیارد می رسد و تا پایان قرن آینده به 5/12 میلیارد نفر بالغ خواهد گردید. در این میان آنچه مشکل را بیش از بیش تشدید می کند، نامناسب بودن توزیع افزایش جمعیت بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تمام و كمال ۱۵ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : معارف 0
خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است و انسان را شايسته ی تكليف و آزمايش و امتحان و نمره دادن قرار داده است و موجودات ديگر چنين شايستگي را ندارند . انسان با توجه به اختياري كه دارد مي تواند به كمال برسد . كمال انسان در تعادل و توازن اوست . يعني انسان با داشتن اين همه استعدادهاي گوناگون ، آن وقت انسان كامل است كه فقط به سوي يك استعداد گرايش پيدا نكند و استعدادهاي ديگرش را مهمل و بيهوده نگذارد و همه را در يك وضع متعادل و متوازن و هماهنگ همراه هم رشد دهد . مقصود از هماهنگي در اينجا اين است كه در عين اينكه همه ی استعدادهاي انسان رشد مي كند ، رشدش هماهنگ باشد . براي مثال يك كودك كه رشد مي كند : دست ، پا ، سر ، گوش ، بيني و ......... را داراست . كودك سالم كودكي است كه همه ی اعضايش به طور هماهنگ رشد مي كنند . حال اگر فرض كنيم كه يك انسان فقط بيني اش رشد كند و ساير قسمت هاي بدنش رشد نكند مثل كاريكاتورهايي كه فقط بيني اش رشد كرده مي شود . چنين انساني رشد كرده است ولي رشد ناهماهنگ . انسان كامل آن انساني است كه همه ی ارزشهاي انساني در او رشد كنند و هيچ كدام بي رشد نماند و همه هماهنگ با يكديگر رشد كنند و رشد هر كدام از اين ارزشها به حد اعلي برسد . در اين تحقيق سعي شده كه به انواع نظريات در مورد تكامل انسان پرداخته شود و در نهايت جمع بندي حاصل شود  كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد . 
تفاوت ميان «تمام » و « كمال » چيست  ؟
 تمام » براي يك شئ در جايي گفته مي شود كه همه ی آنچه براي اصل وجود آن شئ لازم است به وجود آمده باشد يعني در صورت عدم وجود بعضي چيزها آن شئ ناقص است ، به طوري كه مي توان گفت وجودش كسر بر مي دارد . مثلاً خانه اي كه سقف ندارد تمام نيست ولي « كمال » اگر در شئ نباشد باز هم خود شئ وجود دارد ولي با كمال يك پله بالاتر مي رود مثل خانه اي كه ديوارهايش رنگ شده باشد .


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تلویزیون Pinewood در ۳۵ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : فنی و مهندسی 0
 نصب منبع تغذیه وقفه ناپذیر برای اتاق در تلویزیون Pinewood محصول اصلی بود ولی چیزی که مشاوران انرژی تکنیکال Riello Galatrek  (TECs) در گام به جلوی خود برداشتند. 
 اتاق کنترل سیستم های صوتی و تصویری پیچیده ای را در درون خود جای داد که در یاخت برنامه های رایجی مثل «خانواده من»، «ضعیف ترین ارتباط» به کار می رود. توان قابل اعتماد ایمن در ساخت بی دردسر و انتقال این برنامه ها و حفاظت وسایل و تجهیزات الکترونیکی حساس مورداستفاده حائز اهمیت است. 
 پروژه در دو فاز در طول 5 روزکاری – ساخت UPS ایمنی و اتاق باتری برای دسترسی به محل و نصب فول الکتریکی که شامل آماده سازی برای تهویه هوا، ایزوله UPS و دور کابل های جدید است تکمیل شد. 
 یان اُسبورن، رئیس تلویزیون پیشنهاد داد : 
 استودیوهای تلویزیون پین وود در آماده کردن برنامه لذت بخش و بی دردسر شهرت دارد – و ما آگاهیم که هیچ چیز بیش از دست دادن زمان ارزشمند استودیو ناشی از قطع برق نمی تواند برای مشتریان مان پراسترس تر و مختل کننده تر باشد. ما Reillo را خواستار شدیم چون انتصابی قابل اعتماد با چرخشگاهی سریع با حداقل اختلال برای کسب و کارمان می خواستیم. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تحلیل سیستم های یک درجه آزادی ۱۴ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : فیزیک 0
تحلیل سیستم های یک درجه آزادی
ابتدا باید یک سیستم را انتخاب کرده که در حالت کلی قرار داشته باشد این سیستم دارای مقادیر ثابت زیر می باشد 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالی ۱۷ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : اقتصاد 0
تجزیه و تحلیل نقطه سربسر :
تجزیه. تحلیل نقطه سربسر تکنیکی است که از آن طریق روابط بین هزینه های ثلبت، هزینه های متغیر و سود مورد مطالعه قرار می گیرد. اساس این روش بر روابط مشخص بین هزینه ها و درآمدها استوار است. 
بعبارت دیگر هرگاه درآمد کل یک مؤسسه برابر با هزینه کل باشد در چنین حالت سود عاید مؤسسه نشده و زیانی هم نداشته است بنابراین می توان نتیجه گرفت که مؤسسه به میزان تولید در نقطه سربسر رسیده است. 
اگر شرکت بخواهد از زیان اجتناب نماید فروشش باید حداقل مساوی کل هزینه ها باشد، یعنی مساوی کل هزینه های متغیر که با سطح تولید می کند، بعلاوه هزینه های ثابت که ارتباطی با سطح تولید ندارد. 
مفاهیم و نحوه دسته بندی هزینه ها :
هزینه های مؤسسات را می توان بطرق مختلف دسته بندی نمود یکی از متداول ترین انواع تقسیم بندیهای هزینه ها بصورت هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر می باشد. 

هزینه های ثابت :
آن دسته از هزینه های شرکت که ثابت هستند و ارتباطی با حجم فروش ندارند مانند هزینه استهلاک هزینه اجاره، بهره و حقوق کارکنان ارشد، هزینه هایی را که جمع مبلغشان با تغییر میزان فعالیت تولیدی تغییر نمی کنند هزینه ثابت نامیده می شود. 
هزینه های ثابت اقلامی که بیشتر برحسب زمان پیش می روند نه برحسب حجم تولید، هزینه های ثابت را بصورت مجموع هزینه ها و یا حروف (fc) نمایش می دهند که نمودار آن در شماره (1) آمده است :

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی ۱۲ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
چکیده : 
 مقوله فرهنگ به عنوان بزرگ ترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویائی، نشاط و تداوم حیات جوامع می باشد. مبحث حوزه فرهنگ به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. با تبیین رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی می توان تأثیر فرهنگ را بر رفتار اجتماعی مدنظر قرارداد. پس فرهنگ این استعداد را داشته و دارد که با خصلت و ویژگیهائی که دارد به شناخت شناسی و درون کاوی آن پرداخت. فرهنگ می تواند رفتار اجتماعی جامعه را هدایت و ساخت و ساز نماید. رفتارهای اجتماعی گسلنده، رسمی، صمیمانه، فرادستانه، فرودستانه، شور فاصله و غیره تحت تأثیر فرهنگ هستند. رابطه مستقیمی بین فرهنگ و رفتارهای اجتماعی وجود دارد. 
واژگان کلیدی : فرهنگ، رفتار اجتماعی، همبستگی اجتماعی، شناخت اجتماعی، زیست بوم. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تأثیر طلاق بر روی اختلالات رفتاری فرزندان ۱۰ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
مقدمه : 
 همسر گزینی پیمان اتحاد مقدس شرعی و قانونی بین مرد و زن برای شرکت در زندگانی و تعاون و معضرت به یکدیگر می باشد و ثمره آن آرامش و بهره بردرای صحیح و مطبوع از زندگی و تضمین بقای نوع و ایثار و محبت است. نیاز طبیعی و شوق همدلی و گریز از انزوا و اندیشه ابدیت بخشیدن به هستی خود و احساس سازندگی و خلاقیت و حفظ میراث فرهنگی و اعتلای آن به همسر گزینی و تشکیل خانواده و داشتن فرزندان و آموزش و پرورش آنان منجر می شود. تحقیقات نشان می دهد که : وجود فرزند در خانواده از موجبات ثبات و دوام و سعادت خانواده و در نتیجه احتراز از بروز جرم استف و زناشویی و تشکیل خانواده به مثابه عادتی است که از عوامل مهم بازدارنده از منهیات می باشد. مسلماً بروز جرم در میان مردان متأهل به مراتب کمتر از مردان مجرد است. با قبول این نکات، چگونه می توان باور داشت که ادیان و شرایع و قوانین به گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده و انحلال نکاح بر اثر تجویز طلاق تن در داده باشند؟ 
 محبت موجب استواری کانون خانوادگی است، نفرت در جهت معکوس آن جریان دارد و متضمن نفاق و جدایی و مخاصمه و جدال است. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخ هنر دوره صفویه تا قاجاریه ۲۵ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : علوم انسانی 0
مقدمه : 
 با توجه به این که هنر بازتاب زحمات، تلاش و حاصل زندگی انسانهاست وبخش بزرگی از تمدن جوامع مختلف را تشکیل می دهد، بررسی و شناخت آن در گذشته های دور و نزدیک بسیار مفید و ضروری است. توجه به تلاش و همت انسانها در به وجود آوردن آثار هنری و تشریح تغییرات و تکامل هنر در دوران مختلف ما را با رابطه بین زندگی و هنر و تحولاتی که در اثر تغییرات زندگی انسانها درهنر به وجود می آید آشنا می سازد. از آنجا که مطالب فراوانی در تاریخ تحولات مبنی بر جنگ و سلطه و ... به میان آمده و آن چیزی که در خور تحقیق خودبینی بر اطلاعات خود و بازخورد آن به دیگران بیابیم هزار انتخاب کردم که سیر و تحول هنر را در این دوران مورد کنکاش قرار دهم. باشد که مورد قبول استاد گرامی واقع شود. 
 نقاشی و کتاب آرایی : 
 عهد صفوی : در دهه های نخست حکومت صفویان نقاشی همان را مکتب هرات را ادامه می دهد یکی از پرارزش ترین آثار این دوره نسخه های مصوری از خمسه نظامی است که تقریباً همه نقاشان معروف زمان، تصویری در آن کشیده اند (تصویر 47 . 2 ) این نقاشان برخی چون آقا میرک و میرسید علی از شاگردان بهزاد بوده اند و برخی چون سلطان محمد از او تاثیر گرفته بودند. در این تصاویر رنگها غنی تر، ترکیب بندی ها متراکم و پیکرها پرتحرک تر از تصاویر کتابهای پیشین هستند. 
در سالهای بعد و به علت رشد شهرنشینی و حمایت از اصناف و پیشه وران و گسترش صنایع دستی، به خصوص با ساختن کاخهای جدیدی در پایتخت های جدید، یعنی اصفهان ضرورتاً نقاشی شکل دیگری به خود می گیرد و در مواردی جزئی از معماری می گردد و بر دیوارها به منظور تزئین به کار گرفته می شود. و در مواردی به صورت نقاشی دیواری و غیره مطرح می گردد. به هر حال تا اندازه زیادی از حد کتاب آرایی پا فراتر می نهد. از مشهورترین بناهای این عهد که از نقاشی در آرایش داخلی آنها استفاده شده است، ساختمان عالی قاپو و چهل ستون در اصفهان هستند (تصویر 48 . 2 ) بخشی از تحول در نقاشی عهد صفوی، به خاطر آشنایی با فرهنگ غربی است. چنانچه فرهنگ غرب دولت صفوی را شدیداً مجذوب خود می سازد و برای اولین بار عده ای از نقاشان اروپایی به ایران می آیند، و متقابلاً جوانانی به ایتالیا فرستاده می شوند تا نقاشی غربی را بیاموزند. بدین جهت در اواسط عهده صفوی ما شاهد دو شیوه در نقاشی هستیم : 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروسه های آهنگری ۱۳ ص محسن شریفیان 1395/10/27 دسته بندی : هنر 0
متغیرها و تعاریف
1 . 2 ) مقدمه:
در آهنگری فیش ساده و اولیه مثال تغییر شکل بین دو ابزار  بدست آمدن شکل نهایی مطلوب است. بنابراین شکل ساده آن به نوع پیچیده تغییر می یابد، و ابزار با شکل مطلوب و فشار جزئی بر مواد تغییر شکل یافته از طریق سطح مشترک ابزاری مواد بدست می آید.
پروسه های آهنگری معمولا قراضه کم تولید کرده اصلا قراضه ندارند و بخش نهایی در کوتاه مدت با ضربه های چکش شکل  می گیرد. در نتیجه آهنگری پس انداز بالقوه در انرژی و مواد مخصوص در مقادیر تولید متوسط و بزرگ وارد که در ان هزینه های ابزار کم می شوند. بعلاوه برای یک وزن خاص، بخش های تولید شده از آهنگری خواص مکانیکی و متالوژی بهتری و اعتبار بیشتری از نوع ساخته شده با ریخته گری یا نوع ماشینی را نشان می دهند. آهنگری تکنولوژی مهارتی و جهت مند است. طی سالها، حجم زیادی از دانش و تجربه در این حوزه جمع شده که با متدهای دنباله و حفاست. با اینحال صنعت آهنگری ظرفیت تولید و ساخت طبق استاندارد و آلیاژی دیر شکل گیر را وارد تعریف پدیده یکی کاربرد آهنگری در بیان با روابط کمی سخت است. 

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...